ພະນັກງານຂັບລົດ

Posted 09 Jun 2018

SOS Children’s Villages Laos

Anywhere (Education)


ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ SOS ລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂື້ນກັບໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ SOS ສາກົນ. ໃນຖານະເປັນອົງການພັດທະນາສັງຄົມທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍກໍາຜ້າ-ກໍາຜອຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍການໃຫ້ການລ້ຽງດູ, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄອບຄົວໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພວກເຮົາຍັງເປັນກະບອກສຽງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ SOS ຢູ່ 06 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການພວກເຮົາເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ປະຈຸບັນໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ SOS ລາວ/ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ຕ້ອງການຜູ້ຮ່ວມງານ ບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຫ່ວາງດັ່ງນີ້:

ພະນັກງານຂັບລົດ

ພະນັກງານ ຂັັບລົດ – 1 ຕໍາແໜ່ງ

ບ່ອນປະຈໍາການ: ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

ຮັບໃຊ້ວຽກງານຫ້ອງການ ແລະ ພາພະນັກງານໄປຜົວພັນຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາສະພາບລົດເປັນປົກະຕິ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານສະເໝີ (ນໍ້າມັນເຄືອງ, ໝໍ້ນໍ້າ ແລະ ລໍ້) ດູແລຮັກສາຄວາມສະອາດລົດເປັນປົກະຕິ ວຽກອື່ນໆທີ່ມອບໝາຍຈາກໂຄງການ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

ສັນຊາດລາວ, ເພດຊາຍ. ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດ 2 -3 ປີ ລະດັບການສືກສາ ມໍປາຍ /ຊັ້ນສູງ ມີໃບຂັບຂີ່ ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີຄວາມເສຍສະຫຼະ ສາມາດເດີນທາງໄກໄດ້ ຖ້າສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ຈະພິຈາລະນາພິເສດ ອິງຕາມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກກວດສອບ ແລະ ສອບຖາມກ່ຽວກັບປະຫັວດຜ່ານມາ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນຕໍາແໜ່ງນີ້, ສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກ, ໃບ CV ແລະ ຮູບຖ່າຍພ້ອມເອກະສານອື່ນໆ ເຖີງທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ປິດຮັບສະໝັກ 15 ມິຖຸນາ 2018.

ໂຄງການບ້ານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກນ້ອຍ SOS ລາວ

ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ

​ຖະ​ໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, KM6

ຮ່ອມ2, ບ້ານສີວີໄລ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

How to Apply

ໂທ: 021 710544, ມືຖື: 020 55504560, 020 55038299

ອີເມວ: [email protected]