ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

Posted 09 Jun 2018

ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງລັດຊູລີວຽງຈັນ (Mường Thanh Luxury Vientiane Hotel)

Anywhere (Others Jobs)


JOB DESCRIPTION ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງລັດຊູລີວຽງຈັນຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວທໍາອິດຂອງກຸ່ມໂຮງແຮມເມື່ອງແທງທີ່ໄດ້ລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຕາມຕໍາແໜ່ງຄືລຸ່ມນີ້:

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 01 ຕຳແໜ່ງ.

ຕ້ອງມີປະສົບການມາກ່ອນ. ຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດ. ຖ້າໄດ້ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຫວຽດ ຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບລຸ່ມນີ້:

How to Apply

ອີເມວ: hrm@vientiane.muongthanh.com

ເບີໂທ: +8562099331982.

HTML5 Icon