ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Posted 09 Jun 2018

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Anywhere (Others Jobs)


ເປີດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 3ປີປາຍ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ.LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້. ຮັບສະໝັກແຂວງ:

ນະຄອນຫຼວງຮັບຈຳນວນຫຼາຍ

ຊຽງຂວາງ 10 ຕຳແໜ່ງ

ປາກເຊ 5 ຕຳແໜ່ງ

ສະຫວັນນະເຂດ 5 ຕຳແໜ່ງ

I.【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສີນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).

II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ

  1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)

ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້

  1. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ

ເອກະສານປະກອບມີ.

ຊີວະປະຫວັດ

ໃບປະກາດ

ໃບຄະແນນ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ສຳມະໂນຄົວ

ໃບບຄ້ຳປະກັນ

ໝາຍເຫດ ຫາກສົ່ງມາທາງເມວໃຫ້ລະບຸແຂວງທີ່ສະໝັກໃສໃນຂໍ້ຄວາມ

How to Apply

020 5541 1455 ແລະ 021 410 452

Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)