ພະນັກງານຂັບລົດ(Driver)

Posted 09 Jun 2018

Bank of China Limited

Anywhere (Transportation & Logistics)


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດ ຈີນ ຈໍາກັດ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1912, ເປັນທະນາຄານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນສາກົນທີ່ສຸດຂອງ ສປ ຈີນ, ໃນປະຈຸບັນທະນາຄານພວກເຮົາມີສາຂາຢູ່ 54 ປະເທດ ແລະ ຂົງເຂດ, ໃນປີ 2017 ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຖືກຈັດອັນດັບທີ່ 4ໃນການຈັດອັນດັບທະນາຄານ 1000 ແຫ່ງທົ່ວໂລກ.

ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຂານະຄອນວຽງຈັນຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2015, ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນກິດຈະການເປັນເວລາ 03 ປີກວ່າ ແລະ ອີງຕາມຍຸດທະສາດທາງດ້ານຄວາມເປັນສາກົນຂອງທະນາຄານພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ອີງຕາມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວທີ່ຜ່ານມາ, ປະຈຸບັນທາງທະນາຄານແມ່ນຈະໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຊຸດທໍາອິດຂອງປີ 2018, ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ(Positions offered)​

ພະນັກງານຂັບລົດ 01 ຕໍາແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຂອງຜູ້ສະໝັກ(Basic Qualification)

ພະນັກງານຂັບລົດ:

ສັນຊາດ: ລາວ, ເພດ: ຊາຍ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີອາຍຸ 35 ປີ ລົງມາ; ການສຶກສາຈົບລະດັບມັດທະຍົມປາຍຂຶ້ນໄປ, ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່, ມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີຂຶ້ນໄປ; ສາມາດເວົ້າພາສາຈີນໃນລະດັບພື້ນຖານໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ; ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ, ມີອັດທະຍາໃສດີໃນການພົວພັນກັບຄົນອື່ນໃນສັງຄົມ. ວິທີການສະໝັກ (How to apply)

ໃຫ້ປະກອບເອກະສານຊີວະປະຫວັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສົ່ງມາຍັງ E-mail: service.la@bankofchina.com, ຫົວຂໍ້ຂອງອີເມວແມ່ນປະກອບມີ: ຊື່ ແລະ ນາມ ສະກຸນ + ຊື່ສະຖາບັນທີ່ຮຽນຈົບ + ວິຊາຮຽນ. ເນື້ອໃນຊີວະປະຫວັດແມ່ນປະກອບມີ: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ສະໝັກ(ພາສາລາວ, ພາສາຈີນ), ເພດ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ(ພາສາຈີນ, ອັງກິດ), ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ໄດ້ຮັບລາງວັນຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ, ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່, ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ; ຜູ້ສະໝັກສາມາດສົ່ງເອກະສານໄດ້ໂດຍກົງທີ່ເຄົ້າເຕີ້ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສາຂານະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະຕ້ອງໃສ່ຊອງ ແລະ ປິດປາກຊອງຄັກແນ່, ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງຂຽນ: ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ, ຊື່ສະຖາບັນທີ່ຕົນຮຽນຈົບ ແລະ ວິຊາຮຽນ ໃສ່ໜ້າຊອງ. ທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຖະໜົນ ຄຸວຽງ, ຕຶກວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ No. A1003-A2003, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີຕິດຕໍ່: 021 228888; 021 228877. ວັນທີປິດຮັບສະໝັກ: ວັນທີ 03 ເດືອນ 7 ປີ 2018; ທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດຈີນ ແມ່ນຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບສະໝັກໂດຍຜ່ານທາງອີເມວ, ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ວິທີການ ອື່ນໆ, ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ; ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຈົ່ງກະກຽມເອກະສານຊີວະປະຫວັດ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ; ຖ້າຫາກພົບວ່າເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ທາງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນແມ່ນສາມາດຍົກເລິກສິດໃນການສຳພາດ. ໃນຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກງານ, ທາງທະນາຄານພວກເຮົາແມ່ນຈະບໍ່ມີການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມໃດໆ, ຖ້າມີຜູ້ຂໍຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກຕົວະຕົ້ມ. ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັບບັນດາທ່ານ!

ມີພຽງແຕ່ບັນດາຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຖືກຕິດຕໍ່ໃຫ້ມາສຳພາດ, ທຸກເອກະສານສະໝັກງານແມ່ນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ພ້ອມນັ້ນອາດເກັບໄວ້ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການສະໝັກງານກັບທະນາຄານພວກເຮົາໃນຕໍ່ໜ້າ.

中国银行股份有限公司万象分行招聘公告

Bank of China Limited Vientiane Branch Recruitment Notice

中国银行成立于1912年,是中国国际化和多元化程度最高的银行,目前在中国内地及全球54个国家与地区设有分支机构,在2017年“全球1000家大银行”中排名第四。

Bank of China Limited was established in 1912. As China's most international and diversified bank, our bank now has branches and subsidiaries across the Chinese mainland and overseas 54 countries, and ranked 4th in Top 1,000 World Banks in 2017.

中国银行万象分行于2015年3月26日正式成立,经过三年多的运营,根据我行国际化战略和对老挝经济金融发展的良好预期,现启动2018年第一期招聘工作,需招聘员工若干名,相关信息公告如下:

Bank of China Limited Vientiane Branch established on 26th March 2015, we operated for Three more year. Based on the international strategy of our bank and the good expectations on the economic and financial development of the Lao PDR, , the branch is now open for public recruitment of some positions for first batch of 2018. The recruitment details are as follows:

一、招聘岗位(Positions Offered)​

一名专职司机(Driver)

二、基本要求(Basic Qualifications)

一名专职司机(Driver)

(二)、司机人员:

1、老挝籍,性别:男,年龄:35岁以下,身体健康。

Applicants shall have Lao nationality, Gender: male, Age: 35 years below, with good health.

2、获得高中毕业及以上学历,有驾照、5年开车经验,并熟悉老挝万象市的路线;

Applicants shall have High school’s degree or above, have driving license and 5 years driving experience at least, and familiar with Vientiane’s Road.

3、可以用中文进行基础交流,将优先考虑;

If have basic communication skill in Chinese will consider in Advance;

4、有团队精神,有良好的人际交流沟通能力

Applicants shall have team work spirit and good interpersonal communication skills.

三、报名方式(How to Apply)

1、将简历及相关证书发至邮箱:service.la@bankofchina.com,邮件主题格式:姓名+毕业院校+专业。简历内容应包括:本人姓名(老挝语、中文)、性别、出生年月、学历、外语能力(中文、英语)、工作经历、获奖情况、联系电话、电子邮件等。

Please email your resume and relevant certificate to service.la@bankofchina.com, and indicate your name, University and Major on you apply for in the email subject. The resume should include: name (Lao, Chinese), gender, birth date, education experience, foreign language abilities (Chinese, English), work experience, awards, telephone, email and etc.

2、将简历直接投送至中国银行万象分行前台。投送的简历需用信封装好后封口,并在信封上注明:姓名、毕业院校、专业。中国银行万象分行地址:库央路万象中心A1003-A2003、万象市、西沙达纳县、弄尖村,联系电话:021 228888;021 228877。

Or you can send your resume to Bank of china limited Vientiane Branch’s Reception, Please keep your document in the Envelop; please write your name, University and Major on behind of Envelop. Our Bank address: Khuvieng Road, Vientiane center building No. A1003 – A2003, Nongchan village, Sisattanak district, Vientiane capital Lao PDR. Phone: 021 228888; 021 228877.

3、报名截止日期:2018年7月3日

Application deadline: 3 July, 2018

4、中国银行万象分行将通过电子邮件、手机或其他方式联系应聘者,了解进一步信息。

Bank of China Vientiane Branch will contact applicants via email, telephone or other methods for further information.

5、请应聘者准确、完整填写简历和相关资料信息,保证信息真实性;如与事实不符,中国银行有权取消其应聘资格。

The applicants shall be responsible for the integrity and authenticity of the information he or she provides. If such information is not consistent with the fact, we will have the right to disqualify his or her admittance.

6、在招聘过程中,我行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。

Applicants shall be aware that no fees will be collected by us in the recruitment.

期待您的加入!

Join Us Now!

仅有一部分候选人会被联系参加面试,所有的申请信息将被保密,并有可能在未来考虑其申请。

Only short listed candidates will be contacted for interview. All applications will be kept confidential and possible further consideration.

How to Apply

Please email your resume and relevant certificate to service.la@bankofchina.com, and indicate your name, University and Major on you apply for in the email subject. The resume should include: name (Lao, Chinese), gender, birth date, education experience, foreign language abilities (Chinese, English), work experience, awards, telephone, email and etc.

HTML5 Icon