ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Posted 11 Apr 2019

AQUA NISHIHARA CORPORATON LAO SOLE CO.,LTD

Vientiane Capi. (Sales, CS & Business Devpt)


ບໍລິສັດ AQUA NISHIHARA CORPORATON LAO SOLE CO.,LTD ເປັນບໍລິສັດ ສະໜອງອຸປະກອນບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ໃຫ້ຕໍາປຶກສາເລື່ອງນໍ້າເສຍ, ານັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຈອມເພັດໃຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021316075 Fax: 21350194 Email: aqualao@hotmail.com ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍ 1 ຕໍາແໜ່ງ, ເພດຊາຍ, ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາ, ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້, ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

How to Apply

Call directly to +8562055548383

HTML5 Icon