Sales man

Posted 11 Jan 2016

Nabati Việt Nam

Vientiane Prov. (Others Jobs)

http://www.nabatisnack.co.id/


ບໍລິສັດນາບາຕີ

ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍແລະສົ່ງເຄື່ອງດ່ວນ ! I. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

  • ວຽກເບົາໆສະບາຍເງິນເດືອນດີ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ, ປະສົບການ
  • ຕ້ອງມີທັກສະການພົວພັນກັບລູກຄ້າທີ່ດີ, ດຸໝັ່ນແລະຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີວຽກງານ
  • ສາມາດອ່ານຂຽນພາສາລາວແລະພື້ນຖານການຄິດໄລ່ເລກ
  • ຕ້ອງມີລົດຈັກທຽວເປັນຂອງຕົວເອງ II. ການເຂົ້າວຽກ
  • ໂມງເຂົ້າວຽກ 8ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5ໂມງແລງ, ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ v ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Vientiane: 10 SM, Champasak: 6 , Udomxay:6, Savanakhet: 6, Xiengkhoang: 6 Recruit: Salesman and Sales Supervisor (unlimited)

How to Apply

ໂທ: 020 55586799
Email: [email protected]