ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

Posted 24 Dec 2019

New Rose Boutique Hotel

Vientiane Capi. (Professional Services)

https://newroseboutiquehotel.com


ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຕ້ອນຮັບ/Receptionist ໂຮງແຮມ ນິວໂຮສ ບູຕິກ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະມັກງານດັ່ງນີ້: ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 1ຕໍາແໜ່ງ ເພດ: ຍິງ ອາຍຸ: 18 ປີຂຶ້ນໄປ ຄຸນນະສົມບັດ: • ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຕ້ອງໄດ້ພາສາອັງກິດ ລະດັບດີ
• ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ • ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ດຸໝັ່ນ, ຊື່ສັດ,ຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ບໍ່ມັກຂາດວຽກ ເປີດຮັບ: 24/12/2019 ຫາ 30/12/2019 ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: 339 ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

    ໂທ: 020 54466311

ອີແມວ: om@newroseboutiquehotel.com

How to Apply

ອີເມລ: om@newrosebuotiquehotel.com
ໂທ: 020 5446 6311/021 216 660

HTML5 Icon