Service Sales Executive

Job description

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍ​ລິ​ສັດ ດາ​ຕາ​ຄອມ ຈຳ​ກັດ  ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1996 ແລະ ເປັນຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນ​ການສະ​ໜອງ​​ຜ​ະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ​ການ​ບໍລິການ​ໃນຕະຫຼາດ ICT ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນສະ​ຖາ​ບັນ​​ການຮຽນຮູ້​​ດ້ານ​ໄອ​ທີ.

ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ມີ​ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ອຸທິດຕົນໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທີມກັບພວກເຮົາ.

ຕຳແໜງທີ່ເປີດຮັບສະໝັກມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. Service Sales Executive ຈຳນວນ 3 ຕຳແໜ່ງ.

ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການທົ່ວໄປ:

  • ຈົບປະລີນຍາຕີ ຫຼື ທຽບເທົ່າໃນຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ
  • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
  • ນຳໃຊ້ Word, Excel, Outlook ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
  • ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມລາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດ ດັນ
  • ມັກຮຽນຮູ້ໃນສິງທີ່ໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍ
  • ມີປະສົບການທາງ​ດ້ານບໍລິການຢ່າງນ້ອຍ 1-2 ປີ (ຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າສອງປີຈະພິ​ຈາ​ລະ​ນາເປັນພິ​ເສດ)
  • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ, ມັກໃນການບໍລິການ
  • ຫາກຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈະລະນາເປັນພິເສດ

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາຍື່ນເອກະສານສະໝັກງານ ແລະ CV ເປັນພາສາອັງກິດ, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໜັງສືຢັ້ງຢືນ ຕ່າງໆພ້ອມ ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນມາຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກຈາກເວັບໄຊທ໌ www.datacom.la ວັນທີປິດສໍາລັບວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2021

Datacom Co., Ltd.

Phonesay Village, Saysettha District; Vientiane, Lao P.D.R

Tel: +856 21 417234-1 Ext: 212; 020 59936444

Fax: +856 21 219117.

Email:    Aloun@datacom.la

Contacts

  • aloun@datacom.la

Location